Event
Ekoturism
Slider

Ekoturism

Ecofilm gillar när ekonomi och ekologi går hand i hand. Därför jobbar vi också med ekoturism, ofta med fokus på ekologiskt sportfiske.

Ekoturism i världen

Ecofilm började jobba med ekoturism redan på 90-talet, då vi tillsammans med WWF undersökte möjligheterna att utveckla hållbara turistfisken i Ryssland, Malaysia, Namibia, Kenya, Kazakstan och i Amazonas. Några av dessa projekt blev verklighet och har fungerat väl, andra fungerade tills myndigheter eller exploatörer prioriterade kortsiktig vinning. Vi har med andra ord värdefulla erfarenheter från de utmaningar och möjligheter som finns inom området.

Sverige har potential

Idag är intresset stort för ekotursim även i Sverige. Många börjar inse att Sverige med sin omfattande natur besitter en outnyttjad potential när det gäller besöksnäringen. Förutom att Ecofilm kan bidra med erfarenheter, så har vi också möjlighet att koppla regionala ekoturismprojekt till en filmproduktion. Så har vi jobbat i flera andra fall och gjort okända regioner i världen till kända regioner.

Byn valde att bevara ett levande hav

I början av 80-talet var Cabo san Lucas en fattig by i gränslandet mellan öken och hav. Byn levde på fiske och en konservfabrik. Ju mer konserver som producerades, desto längre ut fick fiskarna gå för att få tag på fiskråvara. En dag bestämde sig chefen för konservfabriken, Don Luis Bulnes, att han hade sett nog med döda fiskar. Ett levande hav skulle bli inkomstkällan! Han köpte in sportfiskebåtar och byggde hotell.
Idag är Cabo san Lucas en blomstrande turiststad, med en av Mexicos högsta medelinkomster och landets lägsta kriminalitet. Folk från hela världen kommer hit för att sportfiska marlin, tonfisk, dorado och andra sportfiskar. De kommer för att dyka, bada, sola och åka på valsafari. Här finns ett levande hav med marina däggdjur, stora rovfiskar, fåglar och betesfisk – något man inte  längre ser på så många ställen.

I Cabo san Lucas spelade Ecofilm in filmen ”Expedition den gamle och havet”.

Cabo san Lucas