För att få våra skandinaviska undervattensområden till dig – sjöar, floder och hav. Genom att göra de filmer som ännu inte har gjorts introducerar vi dig till sina mästare – gädda, lax och torsk – och till alla invånare i deras invecklade web.

Byn valde att bevara
ett levande hav

I början av 80-talet var Cabo san Lucas en fattig by i gränslandet mellan öken och hav. Byn levde på fiske och en konservfabrik. Ju mer konserver som producerades, desto längre ut fick fiskarna gå för att få tag på fiskråvara.