För att få våra skandinaviska undervattensområden till dig – sjöar, floder och hav. Genom att göra de filmer som ännu inte har gjorts introducerar vi dig till sina mästare – gädda, lax och torsk – och till alla invånare i deras invecklade web.

Över

en miljon

svenskar fiskar någon gång per år

Att fånga sin egen fisk ibland och dessutom kunna äta den, borde vara möjligt för alla.

Etik & ansvar

Det är något med både fiske och jakt och alla andra typer av matinsamling som får oss människor att må bra.

Hur förenar man den glädjen med etik, ansvar och hållbarhet?

Dessa komplexa frågor har Ecofilm haft under luppen länge och det finns bra och fungerande lösningar. Kontakta oss för att diskutera dina behov.

Biologi & fiskevård

Ecofilm besitter både kunskap och erfarenheter om svenskt fiske, svenska fiskarter och fiskevård.

Att föra människor närmare naturen

Vi menar att sportfiske i kombination med ett engagemang i fiskevård, är ett utmärkt sätt få människor att komma närmare naturen, förstå sambanden och göra nytta.

Hälsa och sociala vinster

Det finns även många sociala vinster med att samla människor i fiskevårdsarbete. Ecofilm stöttar sådana projekt, bland annat genom att samla in pengar via olika event och projekt.