För att få våra skandinaviska undervattensområden till dig – sjöar, floder och hav. Genom att göra de filmer som ännu inte har gjorts introducerar vi dig till sina mästare – gädda, lax och torsk – och till alla invånare i deras invecklade web.

En bra histora kan berättas på många sätt.

Olika
medier

Vissa projekt passar som böcker, tidningar eller utställningar. Andra som kampanjer i sociala medier eller film på TV eller bio. Ecofilm kan leverera specialanpassat innehåll i form av text och bild samt rörligt material för att
kunna kombinera plattformar och ge maximal räckvidd.

item showcase image

Bild

Ecofilm har ett stort bildarkiv och kan dessutom ta bilder på beställning. Vårt specialområde är vattenmiljöer och natur.

Text

Ecofilm har lång erfarenhet av att skriva journalistiska texter och genomföra researchuppdrag inom våra specialområden.