fbpx

Ecofilm Scandinavia AB
integritetspolicy & information om cookies

Ecofilm AB värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Ecofilm Scandinavia AB (556473-8838), Mölnebo 10, 471 97 Rönnäng är personuppgiftsansvarig.

Vad är en personuppgift och en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet såsom namn, adress, e-post, personnummer, bild och ljudupptagningar. Våra personuppgifter kommer från frivilligt lämnade uppgifter, offentliga register, cookies mm.

Ecofilms verksamhet handlar i huvudsak om journalistiskt och skapande verksamhet varför GDPR är delvis undantagen att gälla.

”Att informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor som är av betydelse för allmänheten är sådant som ligger inom ramen för ett journalistiskt ändamål. Om personuppgifter behandlas uteslutande för sådana ändamål är behandlingen i princip undantagen från personuppgiftslagens bestämmelser. Det måste emellertid fortfarande finnas en lämplig säkerhet för de personuppgifter som behandlas.” ( https://www.imy.se/publikationer/journalistiska-andamal/)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider (tex bokföringslagen, royalities, upphovsrätt mm).

Vem kan vi komma att dela dina uppgifter med?

  • Personuppgiftsbiträde Ecofilm har skriftliga avtal med ett antal personuppgiftsbiträden som på vårt uppdrag hanterar personuppgifter för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Dessa får endast tillgång till relevant information för användande som är förenligt med syftet till insamlandet. (Tex personnummer och kontonummer för löneutbetalning).
  • Självständiga personuppgiftsansvariga Vi delar dina personuppgifter med tex statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket, Försäkringskassan eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder moderna IT-system för att skydda din integritet. Endast de personer som faktiskt behöver dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla angivna ändamål l har tillgång till dem. I vissa fall kan vi vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Rättigheter:

Som registrerad har du rätt att ta del av vilka personuppgifter som finns lagrade (max en gång /år) samt få dem rättade om de är felaktiga. Du kan få dem raderade om de inte behövs av lagliga skäl. Kontakta Ecofilm på ovan adress.

Integritets­skydds­myndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet

Integritets­skydds­myndigheten (IMY) är ansvarig för att övervaka lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan klaga till Integritets­skydds­myndigheten (IMY).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte och på vilken laglig grund?

”Frilansare/Uppdragstagare & Medverkande”

Uppgifter som samlas in är namn, adress, telefonnummer, epost, personnummer. Uppgifterna sparas så länge det finns laglig grund för det.
Laglig grund: Avtal. Uppgifter sparas för att avtal med den registrerade ska uppfyllas samt för att uppfylla lagliga krav gentemot div myndigheter.

”Information/Rapporter/nyhetsbrev osv”:

Uppgifter som samlas in: E-post & namn.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka information om vår verksamhet. Möjlighet till avanmälan och ”glöm mig” finns i varje utskick.

Cookies

På denna webbplats används cookies.

Det kan förekomma att Ecofilm AB samlar in och hanterar vissa personuppgifter med hjälp av cookies och liknande spårningstekniker. För denna hantering gäller vår Integritetspolicy. Om du inte accepterar användandet av cookies rekommenderar vi att du stänger av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Vissa funktioner kan då försämras. Vi använder bla sessions-preferens- och säkerhetscookies.

Ecofilm använder insamlade data för olika ändamål:

  • Att tillhandahålla och underhålla vår webbplats.
  • För att meddela dig om ändringar i vårt erbjudande
  • Så att du kan delta i interaktiva funktioner på vår webbplats när du väljer att göra det
  • För att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service
  • För att övervaka användningen av vår webbplats
  • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem

Analys:

Ecofilm AB kan komma att använda tredjeparts tjänsteleverantörer att övervaka och analysera användningen av vår webbplats.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder insamlade data för att spåra och övervaka användningen av vår service. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google får använda insamlade data för att kontextualisera och anpassa annonser via sitt eget reklamnätverk. Du kan välja bort Google Analytics genom att installera Google Analytics opt-out browser add-on. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics. För mer information om sekretesspraxis Google, besök Googles sekretess och villkor webbsida: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

laddar karta - vänligen vänta...

Mölnebo 58.222009, 11.453247

HÖR GÄRNA AV DIG!

Ecofilm har hela världen som arbetsplats, men kontoret ligger i Rönnäng på Tjörn, Sverige.